Sveobuhvatan program za radnike maloprodaje i poslovođe koji kroz 6 dana intenzivnog treninga stvara maloprodajne specijaliste koji će nakon programa vješto prepoznavati kupčeve potrebe, primjenjivati dokazane prodajne tehnike za povećanje prodaje i razvijanje dugoročnih odnosa s kupcima te kreirati i analizirati planove prodaje svojih trgovina. 

Program uključuje 3 modula:

 • Modul 1: Na prvoj crti maloprodaje
 • Modul 2: Tajne maloprodajnih experata
 • Modul 3: Planiranje prodaje za voditelje

PROGRAM PO MODULIMA

Modul 1 : Na prvoj crti maloprodaje

Pokušavate li prodati proizvod ili uslugu ne imajući pri tome kupca na umu, nećete biti uspješni. Čak i ukoliko poznajete svoje proizvode do zadnjeg detalja i držite da ste svladali tehnike prodaje, nećete imati uspjeha u prodaji dok ne sagledate u cijelosti kupčevo iskustvo. Uvažavati osjećaje kupca i način na koji kupac donosi odluku o kupnji iznimno je važno za stvaranje dvosmjernog odnosa. Upravo je stvaranje takvog odnosa s kupcem cilj ove edukacije posebno osmišljene upravo za osobe „na prvoj crti maloprodaje“.

U samoj srži ovog treninga, sudionici će korak po korak naučiti prakticirati dokazano učinkovite tehnike postavljanja upita koje se mogu primijeniti odmah te u svakoj prodajnoj situaciji. Ova snažna prodajna tehnika sastoji se od postavljanja pravih pitanja u pravo vrijeme i to na točno određeni način. Ovaj model upita, omogućuje prodavaču da vodi kupca profesionalno i samouvjereno kroz kupovno iskustvo.

Sudionici će naučiti kako strukturirati prodajni razgovor u kojem se kupac osjeća ugodno znajući da će njegove potrebe biti uvažene. U isto vrijeme, sudionici će naučiti kako razviti tehnike koje će im omogućiti izgradnju dugotrajnih odnosa s kupcima, kako prilagoditi svoj komunikacijski stil, razviti povjerenje i istinsku lojalnost kupca koja rezultira ponovnim dolaskom.

Sadržaj modula

Uvod: Povezivanje prodaje sa kupovnim iskustvom 

 • Prodavanje ili dodavanje
 • „Probijanje leda“
 • Trenutak istine
 • Etične prodajne prakse 

Korak 1: Poznaj svoj proizvod i svog kupca 

 • Zašto je važno poznavati sve detalje o proizvodu
 • Zašto je važno poznavati svoje tržište i konkurenciju
 • Tipovi kupaca
 • Koji ste vi tip kupca?

Korak 2: Stvorite priliku 

 • Ispravno pozdravljanje kupca
 • Profesionalni uvod
 • Otkrivanje potreba
 • Tehnika otvorenih pitanja 

Korak 3: Uskladite potrebe kupca i proizvod

 • Karakteristike, prednosti i benefiti
 • Pravi benefit za pravog kupca
 • Otkrivanje kupčevih kriterija za odluku 

Korak 4: Riješite prepreke i zaključite prodaju 

 • Vrste prepreka
 • Kako riješiti najčešću prepreku: cijenu?
 • Metode rješavanja prepreka
 • Devet tehnika zaključivanja prodaje 

Korak 5: Postprodajni servis 

 • Najbolja praksa u post prodajnom servisu
 • Preokrenite svaki kamen
 • Obrnuti brainstorming
 • Završavanje procesa prodaje 

Modul 2: Tajne maloprodajnih eksperta

Tehnike naučene kroz ovaj modul omogućit će polaznicima bolju interakciju s kupcima, emitirati energiju i predanost te koristiti pozitivne fraze kako bi uspostavili smislenu vezu s kupcima te generalno poboljšali osobne komunikacijske vještine. Sudionici će naučiti kako se nositi sa izazovnim kupcima na način da stvore povjerenje i očuvaju odnose.

Ciljevi treninga:

 • Povezati ono što je vrijednost za kupca s osobinama uspješnog prodavača
 • Objasniti značaj dobrog prvog dojma
 • Demonstrirati govor tijela koji pozitivno utječe na ostale
 • Objasniti kako tenzije dolaze od emocija
 • Razviti dvije različite tehnike „razvodnjavanja“ situacije

 

Sadržaj modula
 1. Dio – Kupčeva motivacija
 • Što kažu kupci što njima predstavlja vrijednost?
 • Povezivanje vrijednosti za kupca sa karakteristikama uspješnog prodavača
 • Kako logika i emocije utječu na ponašanje kupca
 • Koji su logični i emotivni kriteriji za kupovinu upravo vašeg proizvoda / usluge
 1. Dio – Izgradnja odnosa = Rezultat
 • Prvi dojam
 • Istražujemo stavove i znanje uspješnih prodavača
 • Vještine uspješnih prodavača
 • Kako primijeniti trening za izvrsnu uslugu
 • Brušenje odnosa
 1. Dio – Neverbalna komunikacija
 • Elementi cjelovite komunikacije
 • Istine i mitovi o govoru tijela
 • Demonstracija govora tijela
 • 4. Dio – Jezik ili utjecaj
 • Jezik koji utječe na druge
 • Jezik koji animira druge
 • Povuci – potegni tehnika utjecaja
 • 5 osnovnih komunikacijskih principa
 • Fokusirajte se na ponašanje, ne na osobnost
 • Budite određeni
 • Korištenje moći pitanja
 • Aktivno slušanje
 • Asertivna komunikacija

5. Dio – Interakcije visokog intenziteta

 • Tenzije dolaze od emocija
 • „Koji odgovor očekujem“?
 • Dvije tehnike „razvodnjavanja“ situacije

 • Primjena i vježba

Modul 3: Planiranje prodaje za voditelje

Zadnji modul programa edukacije usmjeren je voditeljima prodavaonica, odnosno vlasnicima prodavaonica. Sudionici će korak po korak naučiti kako izraditi prognozu prodaje za svoje prodavaonice. Nakon toga, koristeći prognozu prodaje, naučit ćemo kako izraditi detaljan strateški prodajni plan. Ovaj prodajni plan uključivat će konkretne strategije kao i specifične načine povećanja prodaje. Na kraju ove edukacije sudionici će imati izrađen cjelovit strateški plan prodavaonice koji uključuje sve raspoložive resurse.

Različite praktične vježbe kroz program dizajnirane su kako bi pomogle sudionicima analizirati i prognozirati osnovne prodajne veličine za njihovu prodavaonicu kao i ključne pokazatelje uspješnosti. Kada su oni postavljeni, sudionici će moći planirati korektivne radnje te koristiti posebne taktike kako bi poboljšali opću uspješnost prodavaonice. Dodatno, program uključuje nekoliko obrazaca koji se mogu primjenjivati u praksi i nakon treninga.

Na kraju ovog modula sudionici će moći:

 • Objasniti što je planiranje prodaje te zašto je važno za njihovu prodavaonicu
 • Izraditi maloprodajni plan poslovnice
 • Analizirati ključne pokazatelje uspješnosti (KPI)
 • Razviti temeljne prodajne strategije i specifične taktike
 • Učinkovito organizirati i planirati resurse
 • Objasniti najbolje prakse u maloprodajnom planiranju
 • Izraditi dobro konstruiran plan upravljanja osobljem i resursima koji će omogućiti dostizanje ciljeva bez svakodnevnog „gašenja požara“
 • Analizirati potencijalne rizike koji izravno mogu utjecati na uspjeh prodavaonice te unaprijed planirati akcije za takve situacije
 • Testirati uspješnost prodajnog plana poslovnice koristeći metodu uzroka i posljedice
 • Reagirati, donositi odluke, modificirati planove i poduzimati korektivne radnje utemeljene na iskustvima iz primjera
Sadržaj modula
 1. Dio – Prognoziranje prodaje
 • Što je prognoziranje prodaje
 • Različiti pristupi prognoziranju
 • Četiri koraka do prognoze prodaje
 1. Dio – Izrada plana trgovine
 • Komponente prodajnog plana
 • Izrada prodajnog plana
 • Pitanja na koja mora odgovoriti plan
 • Najbolji primjeri iz prakse
 • Brušenje vještina planiranja
 1. Dio – Planiranje resursa
 • Značaj planiranja resursa prodavaonice
 • Problemi koji najviše narušavaju povjerenje kupca
 • Klasifikacija resursa
 • Ideje za učinkovito upravljanje resursima prodavaonice

4. Dio – Prodajni plan u akciji

 • Ključni pokazatelji uspješnosti
 • Procjena uspješnosti prodavaonice
 • Korijenska analiza praćenjem rezultata
 • Izrada plana akcije

Zaključak programa

 • Upoznajemo najboljeg svjetskog prodavača
 • Post prodajne aktivnosti i lojalnost kupaca
 • Savjeti za lojalnost
 • Ključni post-prodajni savjeti
Masterclass Specijalist maloprodaje može biti organiziran kao in-house edukacija ili online program.
Module provodimo i kao kraće odvojene edukacije!